Zmiana terminów zbierania zbiorów centralnych w obszarze pomocy społecznej za IV kwartał

17.01.2019

"Szanowni Państwo,

informujemy, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS) zmienił dotychczasowy termin zbierania zbiorów centralnych (ZBC) za IV kwartał, z obszaru Pomocy Społecznej (PS). Termin przekazania ZBC z obszaru PS, z poziomu JOPS na poziom WPS UW za IV kwartał upływa 31 stycznia.
Komunikat o zmianie terminu został też wysłany do jednostek w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS.