Akty prawne dotyczące wyznań religijnych

18.05.2015
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318);
 • Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa  do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1726 z późn. zm); 
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. (DZ. U. Nr 73, poz. 324 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 43 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1712 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 14 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 44. z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1599 z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1889 z  późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Babtystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 169 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego  w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 13 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r., o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1798 z późn. zm.).