Informacja dotycząca fotografii do dokumentu paszportowego

28.05.2020

Art. 41. 1. Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ma wymiary 35 × 45 mm, jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry; obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.
5. Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku przedkłada się również orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
6. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku przedkłada się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może nie spełniać tych wymogów.
8. W innych niż wymienione w ust. 6 przypadkach osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.
Fotografie niezgodne z rozporządzeniem nie będą przyjmowane - art 45 ustawy o dokumentach paszportowych.