Informacja dotycząca fotografii do dokumentu paszportowego

28.05.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r., poz. 1313) osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa:
 
kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami”.
 
Fotografie niezgodne z rozporządzeniem nie będą przyjmowane.