Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich – 2018 r.

24.04.2018

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w roku 2018 kontynuowana będzie realizacja ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Pabianicach.
Uprzejmie prosimy zapoznać się z załącznikami.
Chętnych zapraszamy do udziału w konkursie.