Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - 2017 r.

08.05.2017

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w roku 2017 kontynuowana będzie realizacja ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Pabianicach.
Uprzejmie prosimy zapoznać się z załącznikami.
Chętnych zapraszamy do udziału w konkursie.