Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r

27.05.2019

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r. jest realizowany w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020 dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.