Osoby odpowiedzialne za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie

04.05.2015

Angelika Konaszczuk
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
tel. +48 81 74 24 426
faks: +48 81 74 24 432
e-mail: wsoc [at] lublin.uw.gov.pl

, akonaszczuk [at] lublin.uw.gov.pl


Marzena Lipert
Starszy Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
tel. +48 81 74 24 533
faks: +48 81 74 24 432
e-mail: mlipert [at] lublin.uw.gov.pl