Zasady telefonicznej rejestracji

24.09.2019

 
Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. możliwe jest umówienie wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu pod numerem telefonu:
                                        (+48) 81-74-77-400, w godzinach 9.00 – 14.00.
 
Złożenie wniosku  o wydanie paszportu w Punktach Paszportowych w Kraśniku i Puławach oraz w Delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu  nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.
 
Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu w Oddziale ds. Paszportów:
 

 1. W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w Oddziale ds. Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Północnej 3 co najmniej na 20 minut przed umówioną godziną spotkania w celu wypełnienia wniosku i dokonania opłaty za wydanie paszportu.
 2. Podczas rejestracji telefonicznej klient podaje swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku konieczności poinformowania o zmianie terminu wizyty. Podczas rezerwacji klient zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
 3. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 4. Planując wizytę w Oddziale ds. Paszportów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Lublinie, należy uwzględnić ewentualne problemy komunikacyjne w Lublinie.
 5. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 4 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 6. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.
 7. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
 8. W przypadku rezygnacji z wizyty w Oddziale ds. Paszportów LUW
  po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w  dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

 
Załatwianie spraw związanych ze złożeniem wniosku o wydanie paszportów w Punktach Paszportowych w Kraśniku i Puławach oraz w Delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.