Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Dyrektor Wydziału
Andrzej Odyniec
tel. 81 74-24-214,
faks 81 74-24-386
e-mail:
aodyniec [at] lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Pełnomocnik do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych

Iwona Chlebicka
tel. 81 74-24-214,
faks 81 74-24-386
e-mail:
ichlebicka [at] lublin.uw.gov.pl

  

 

 

 

 

    Zastępca dyrektora
    Wydziału

    Grzegorz Lipa
    tel. 81 74-24-468,
    faks 81 74-24-386
    e-mail:
    glipa [at] lublin.uw.gov.pl

 

     
 
 

Sekretariat

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
tel. 81 74-24-214
faks 81 74-24-386
e-mail: wbzk [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 1015

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zapewnia realizację całokształtu zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony ludności w tym prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Zapewnia całodobowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto w strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Wydział wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy o obronie ojczyzny,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • ustawy o ochronie informacji niejawnych.
   
W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział spraw obronnych
  kierownik:  Andrzej Tomasiak   tel. 81-74-24-724
 • oddział obrony cywilnej i logistyki
  kierownik:  Andrzej Osipowski   tel. 81-74-24-219
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  kierownik:  Grzegorz Wiński   tel. 81-74-24-497
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  kierownik:  Jarosław Szymczyk   tel. 81-52-84-467
 • oddział ochrony informacji niejawnych
  kierownik:  Maria Korsak   tel. 81-74-24-313