Wydział Infrastruktury

Dyrektor Wydziału
Aneta Ciesielczuk
tel. 81 74-24-232, 81 74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail:  aciesielczuk [at] lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca dyrektora Wydziału
Andrzej Gumieniczek
tel. 81 74-24-232, 81 74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail:  agumieniczek [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-232, 81-74-24-393
faks 81 74-24-797
e-mail: wi [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 208

 

 

Do głównych zadań Wydziału Infrastruktury należy m.in. orzekanie w pierwszej i w drugiej instancji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Wydział nadzoruje sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

 

Do zadań Wydziału należy również prowadzenie spraw dot. rejestrowania przedsiębiorców prowadzących ośrodki techniki jazdy i ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ewidencji instruktorów techniki jazdy.

 

Ponadto Wydział obsługuje Wojewódzką Komisję ds. Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy.

 

Wydział Infrastruktury prowadzi sprawy związane z realizacją Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz nadzoruje realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ustawie budżetowej i pochodzących z rezerw celowych.

Wydział zajmuje się także obsługą listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych zarejestrowanych w byłych WZSM (dokonywanie skreśleń z listy oraz wydawanie zaświadczenia).

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział budownictwa
  kierownik:  Małgorzata Suchora   tel. 81-74-24-448
 • oddział orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej
  kierownik:  Robert Lenarcik   tel. 81-74-24-517
 • oddział nadzoru urbanistycznego
  kierownik:  Teodozja Giza   tel. 81-74-24-368
 • oddział ds. gospodarki i transportu
  kierownik:  Anna Mitaszko   tel. 81-74-24-442
 • oddział ds. nadzoru nad inwestycjami
  kierownik:  Magdalena Nieradko   tel. 81-74-24-364