Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor Wydziału
Angelika Konaszczuk
tel. 81 74-24-482
faks 81 74-24-432

e-mail: akonaszczuk@lublin.uw.gov.pl

 

 

Zastępca dyrektora Wydziału
Kinga Kasprzak
tel.  81 74-24-426
faks 81 74-24-432

e-mail: kkasprzak@lublin.uw.gov.pl

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-732
faks 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
pok. 258

 

Oddział ds. Paszportów

ul. Północna 3, 20-064 Lublin
tel. 81 74-77-400
faks 81 74-76-785
e-mail: lub-pass@lublin.uw.gov.pl

 

Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców

tel. 81 74-24-732

ul. Spokojna 4

www.wsoic.lublin.uw.gov.pl

 

 

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I

tel. 81 74-24-732

ul. Spokojna 4

www.wsoic.lublin.uw.gov.pl

 

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II

tel. 81 74-24-732

ul. Spokojna 4

www.wsoic.lublin.uw.gov.pl

 

 

Wydział prowadzi:

 • sprawy związane z wydawaniem paszportów obywatelom RP,
 • sprawy cudzoziemców przebywających na terytorium RP,
 • postępowania w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego oraz potwierdzanie jego posiadania lub utraty,
 • sprawy dotyczące repatriacji,
 • sprawy kościołów i związków wyznaniowych w zakresie określonym stosownymi ustawami,
 • sprawy mniejszości narodowych

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców sprawuje nadzór nad realizacją przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony.

W Wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I
  kierownik:  Marta Niedziela   tel. 81-74-24-554
 • oddział ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II
  kierownik:  Aneta Tkaczyk   tel. 81-74-24-144
 • oddział ds. obsługi cudzoziemców
  kierownik:  Dariusz Sala   tel. 81-74-24-558
 • oddział ds. paszportów
  kierownik:  Magdalena Lubczyk-Piwowarska   tel. 81 74-09-601
 • oddział spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturze w Białej Podlaskiej
  kierownik:  Anna Kutnik   tel. 83-34-49-250
 • oddział spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturze w Chełmie
  kierownik:  Monika Szumiło   tel. 82-56-27-614
 • oddział spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturze w Zamościu
  kierownik:  Iwona Mandziuk   tel. 84-67-76-543
 • oddział spraw obywatelskich i ewidencji ludności
  kierownik:  Krzysztof Gawron   tel. 81-74-24-433