Wyjaśnienia, opinie i interpretacje

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

10.09.2020

9 września 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
 
Ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” prowadzony będzie do dnia 30.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).

Nagrody Specjalne Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

05.06.2020

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005, Nr 74, poz. 658).
 

Stanowisko dot. kwalifikacji osób kierujących jednostakmi organizacyjnymi pomocy społecznej

06.04.2017

Zasady wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzór wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa

06.02.2017

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie konieczności dokonywania zwrotu dotacji niewykorzystanej po zakończeniu poszczególnych kwartałów

03.12.2015

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu rozliczania dotacji przyznawanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w tym środków na koszty obsługi zadania

03.12.2015

Strony