Wykaz telefonów do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. W zakresie paszportów

3. W zakresie obsługi cudzoziemców

4. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

5. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej

6. W sprawach w zakresie rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w celu odwiedzin

7. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności

8. W zakresie gospodarki nieruchomościami

9. W zakresie infrastruktury

10. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

- poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-11:30  tel. 81-74-24-583 lub 81-74-24-584

- środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 – 10:00 tel. 81 74-24-128

2. W zakresie paszportów:

Lublin:

Informacja: tel. 81-74-76-447 czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:

 

Poniedziałek 10.00 – 17.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.30 – 15.00

Czwartek 10.00 – 17.00

Piątek 8.00 – 15.00

 

Osobiste składanie wniosków o paszport w Lublinie odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow

 

Paszport należy odebrać osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow

 

W przypadkach wyjątkowych (udokumentowanych) prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu: 81 74 76 447.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja – tel. 83-34-49-254 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja – tel. 82-56-27-621 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84-67-76-535 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o paszport i odbiór dokumentów paszportowych odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w budynku przy ul. Partyzantów 3 wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 84 67 76 535

 

Terenowy punkt paszportowy w Puławach:

Informacja: tel. 81-88-61-186 czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Puławach

 

Terenowy punkt paszportowy w Kraśniku:

Informacja: tel. 81-45-81-084 czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Kraśniku

 

3. W zakresie obsługi cudzoziemców:

Lublin

 

Sekretariat w budynku przy ul. Czechowskiej 15: tel. 539 531 307

Informacja dla cudzoziemców: tel. 81-74 24 549 czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.

Informacja dla podmiotów gospodarczych: tel. 81 74 24 781 czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców.

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

 

Informacja: tel. 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe) czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 83 34 49 203, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Delegatura w Chełmie:

 

Informacja: tel. 82 56 27 644 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców.

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 82 56 27 644, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 544 lub 84 67 76 546 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców.

 

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 84 67 76 544 lub 84 67 76 546, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30.

 

4. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji:

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 436 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Spokojnej 4 wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu81 74 24 436.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 258 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu83 34 49 258.

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 633 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 538 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

5. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej:

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 553 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Spokojnej 4 wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 553.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 262 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu83 34 49 203, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 618czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 544czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

6. W sprawach w zakresie rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w celu odwiedzin:

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 553 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Spokojnej 4 wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 553

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja tel. 83 34 49 257 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków i odbiór zaproszeń odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu83 34 49 203, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja tel. 82 56 27 614czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 666czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

7. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności:

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 732 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 81 74 24 732 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 614 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 537 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

8. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

- w sprawach Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami tel. 81-74-24-286

- w sprawach odszkodowań  tel. 81-74-24-389

- w sprawach mienia zabużańskiego tel. 81-74-24-170

- w sprawach nadzoru instancyjnego i kontroli tel. 81-74-24-451

 

9. W zakresie infrastruktury:

poniedziałek 8:00 - 14:30
wtorek 8:00 - 14:30
czwartek 8:00 - 14:30
piątek 8:00 - 14:30
 

- w sprawach budownictwa tel. 81-74-24-448, 81-74-24-245

- w sprawach orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej tel. 81-74-24-517

- w sprawach nadzoru urbanistycznego tel. 81-74-24-368, 81-74-24-367

- w sprawach gospodarki i transportu tel. 81-74-24-442

 

10. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego:

Lublin – tel. 81-74-24-139

Biała Podlaska – tel.  83-34-49-201

Chełm – tel.  82-56-27-600