Wykaz telefonów do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. W zakresie paszportów

3. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu lub legalizacji zatrudnienia

4. W zakresie obsługi obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca w sprawach przyznania lub przedłużenia ważności Kart Polaka

5. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach rejestracji zaproszeń w celu odwiedzin

6. W zakresie obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w sprawach rejestracji pobytu

7. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej

8. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

9. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności

10. W zakresie gospodarki nieruchomościami

11. W zakresie infrastruktury

12. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego

13. W sprawie odszkodowań i rekompensat z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego

 

 

 

 

|^^|

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

- poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-11:30 tel. 81-74-24-583 lub 81-74-24-584
- środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 – 10:00 tel. 81 74-24-128

 

|^^|

2. W zakresie paszportów:

 

Lublin:
Informacja: tel. 81-74-76-447
czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:

poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 15.00
środa; 8.30 – 15.00
czwartek: 10.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00
 

Osobiste składanie wniosków o paszport w Lublinie odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow
 

Paszport należy odebrać osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow

 

W przypadkach wyjątkowych (udokumentowanych) prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu: 81 74 76 447.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:
Informacja – tel. 83-34-49-254 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Chełmie:
Informacja – tel. 82-56-27-621
czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:
Informacja: tel. 84-67-76-535
czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

Osobiste składanie wniosków o paszport i odbiór dokumentów paszportowych odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Partyzantów 3 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 84 67 76 535

 

Terenowy punkt paszportowy w Puławach:
Informacja: tel. 81-88-61-186
czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Puławach

 

Terenowy punkt paszportowy w Kraśniku:
Informacja: tel. 81-45-81-084
czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Kraśniku

 

 

|^^|

3. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu lub legalizacji zatrudnienia:

 

Lublin

 

Wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie informacyjnym w budynku przy ul. Czechowskiej 15. Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub kontaktu telefonicznego pod numerami 81 74 24 549 oraz 81 74 24 781 w godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek).

 

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/luw/

 

Uzupełnienie braków formalnych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożonych za pośrednictwem poczty, skrzynek podawczych lub punktu obsługi klienta odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W tym celu pracownik Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na podany we wniosku numer telefonu lub z jego pełnomocnikiem na podany w pełnomocnictwie numer telefonu.

 

Wnioski o legalizację pobytu, legalizację zatrudnienia, rejestrację zaproszenia lub w sprawach obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w sprawach zezwoleń na pracę za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl

 

Dowody dokonania opłaty za wydanie karty pobytu prosimy umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz
ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: 81 74 24 165 jest czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych interesanci powinni kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub telefonicznie w godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek) pod numerami:
 

 

Numer telefonu

 

Rodzaj załatwianej sprawy

 

 

81 74 24 146

 

 Zezwolenia na pobyt i pracę

 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

81 74 24 262

 

 Zezwolenia na pracę

 

81 74 24 556

 

 Zezwolenia na pobyt stały

 Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

 

81 74 24 243

 

 Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 

81 74 24 559

 

 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia/ naukę

 Zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów poszukujących pracy

 Zezwolenie na pobyt czasowy dla naukowca prowadzącego badania naukowe 

 Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza lub stażysty
 

 

81 74 24 557

 

 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

 Zezwolenia na pobyt czasowy / stały z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP

 Zezwolenia na pobyt czasowy /stały z uwagi na inne okoliczności

 Zezwolenie na pobyt krótkoterminowy

 Przedłużenie wizy
 

 
81 74 24 558

 

 

Rejestracja zaproszenia dla cudzoziemca

 Postępowania z zakresu legalizacji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków jego rodziny

 Karta Polaka
 

 
     

 

Zachęcamy do sprawdzenia informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego (po złożeniu wniosku) za pośrednictwem strony internetowej www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl – sprawdź status sprawy.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe) czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

Osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: tel. 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe) czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Kartę pobytu należy odebrać osobiście w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, w godzinach pracy Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/
 

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 644 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 544 lub 84 67 76 546 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

4. W zakresie obsługi obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca w sprawach przyznania lub przedłużenia ważności Kart Polaka:

 

Lublin

 

Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka: tel. +48 81 74-24-558 czynna w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.

 

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin [at] lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka: tel. +48 83 344 92 66 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w budynku przy ul. Brzeska 41 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska [at] lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

 

|^^|

5. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach rejestracji zaproszeń w celu odwiedzin:

 

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 558 czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w celu odwiedzin.
Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

 

Osobiste składanie wniosków w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 81 74 24 558.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

 

Informacja: tel. 83 34 49 257 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz odbiór zaproszeń odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/
 

|^^|

6. W zakresie obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w sprawach rejestracji pobytu:

 

Lublin

 

Informacja: tel. 81 74 24 558 czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin.

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

 

Osobiste składanie wniosków o w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 81 74 24 558.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 262 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 618 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 544 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

7. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej:
 

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 553 czynna w godzinach:
poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 15.00
środa; 8.30 – 15.00
czwartek: 10.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 553.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 262 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 618 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 544 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

|^^|


8. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji:

 

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 436 czynna:
poniedziałek - wtorek w godz. 8.00 – 12.00
środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 10.00
 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Spokojnej 4 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 436.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 258 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 83 34 49 258.

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 633 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel. 84 67 76 538 czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

9. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności:

 

Lublin

Informacja: tel. 81 74 24 732 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Białej Podlaskiej:

Informacja: tel. 83 34 49 256 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Chełmie:

Informacja: tel. 82 56 27 614 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Delegatura w Zamościu:

Informacja: tel.84 67 76 537 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

|^^|


10. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 

- w sprawach Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami tel. 81-74-24-286
- w sprawach odszkodowań tel. 81-74-24-389
- w sprawach mienia zabużańskiego tel. 81-74-24-170
- w sprawach nadzoru instancyjnego i kontroli tel. 81-74-24-451
 

 

|^^|

11. W zakresie infrastruktury:

 

poniedziałek 8:00 - 14:30
wtorek 8:00 - 14:30
czwartek 8:00 - 14:30
piątek 8:00 - 14:30

- w sprawach budownictwa tel. 81-74-24-448, 81-74-24-245
- w sprawach orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej tel. 81-74-24-275
- w sprawach nadzoru urbanistycznego tel. 81-74-24-368, 81-74-24-367
- w sprawach gospodarki i transportu tel. 81-74-24-442, 81-742-43-81
- w sprawach nadzoru nad inwestycjami tel. 81-74-24-364, 81-74-24-472
 

|^^|


12. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego:

 

Lublin - tel. 81-74-24-100
Biała Podlaska - tel. 83-34-49-201
Chełm - tel. 82-56-27-600
Zamość - tel. 84-67-76-500

 

|^^|

13. W sprawie odszkodowań i rekompensat z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego:

 

W zakresie wydania decyzji w sprawie rekompensaty:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa: tel. 81- 307-9634

 

W zakresie wypłaty dokonanie wypłaty rekompensaty oraz w zakresie pomocy de minimis:
tel. 81-307-9635