Zagrożenie bioterroryzmem

ZAGROŻENIE BIOTERRORYZMEM

To nowy rodzaj zagrożenia cywilizacyjnego polegającego na świadomym działaniu w celu powodowania epidemii lub zarazy zagrażającej zdrowiu i życiu ludności.
 
 Atak bioterrorystyczny może być:

 1. zapowiedziany, ale mało prawdopodobny,
 2. zapowiedziany i pewny,
 3. niezapowiedziany, ale szybko wykryty,
 4. niezapowiedziany, późno wykryty.

 
Potwierdzony atak bioterrorystyczny wymaga od obywateli rozumnego i zdyscyplinowanego zachowania polegającego na ścisłym stosowaniu się do zaleceń służb i inspekcji prowadzących działania:

 1. ratownicze,
 2. policyjne,
 3. sanitarno-epidemiologiczne,
 4. innych w zależności od rozwoju sytuacji.

 
Dyscyplina społeczeństwa umożliwia ograniczenie zagrożenia, identyfikację dróg rozprzestrzeniania się i tym samym skutecznego przeciwdziałania.
 
W przypadku podejrzenia wystąpienia sytuacji, która może mieć znamiona ataku bioterrorystycznego (np. przesyłka podejrzana) lub objawy chorobowe (decyduje lekarz) należy:

 1. ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się zagrożenia,
 2. postępować z rozwagą i ściśle współpracować z odpowiedzialnymi służbami.

 Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.

 

PRZESYŁKA NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:                          

 1. brak nadawcy,
 2. brak adresu nadawcy,
 3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
 4. nie otwierać tej przesyłki,
 5. umieścić ją w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć,
 6. worek należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy
 7. zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą,
 8. paczki nie należy przemieszczać, należy pozostawić ją na miejscu,
 9. następnie należy powiadomić lokalny posterunek policji (tel.997;komórka 112) lub straż pożarną (tel.998). Służby podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.          

 

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka zostanie otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 1. możliwie nie ruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okno);
 2. należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem;
 3. należy dokładnie umyć ręce;
 4. zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić;
 5. ponownie dokładnie umyć ręce;
 6. w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki;
 7. bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.

 

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.