Zasady obsługi klienta

OGŁOSZENIE

o zasadach wykonywania zadań przez Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
 

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

od 9 września 2020 r. obsługa obywateli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:
 
 
1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu www.lublin.uw.gov.pl).
 
2. W przypadku przebywania na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 
3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).
Nie stosuje się tego wymogu do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 
4. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin

Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /luwwlublinie/ezd.
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Lublin, dnia 8 września 2020 r.