Zasady obsługi klienta

od dnia 31 lipca 2020 r. obsługa obywateli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:
 
1. Wizyty klientów w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej będą umawiane tylko w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych), wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 83-34-49-254.
 
2. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu www.lublin.uw.gov.pl).
 
3. W przypadku przebywania na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 
4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Nie stosuje się tego wymogu do:
 
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 
5. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
 
Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego.