Zasady obsługi klienta

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
 
 

Na podstawie § 22 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:
 
od dnia 3 lutego 2021 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przyjmowania klientów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie:
 
 
1. W związku trwającym stanem epidemii w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
Wydział ………………………………..

Dostarczenie korespondencji do Urzędu możliwe jest również za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /luwwlublinie/ezd.

3. Klienci Urzędu będą przyjmowani po uprzednim umówieniu wizyty z wydziałem
merytorycznym przez telefon lub poprzez internetowy system rezerwacji.

4. Potwierdzenia profilu zaufanego można dokonać online za pośrednictwem bankowości
elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl. Ponadto zachęcam do skorzystania z opcji
profilu tymczasowego. Potwierdzenie profilu zaufanego w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie będzie realizowane z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego.

5. W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu i prowadzonych postępowań
administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem
dowodowym – klienci powinni kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi
Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

6. Uchylone zostaje ogłoszenie o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Lubelski
Urząd Wojewódzki w Lublinie z dnia 4 grudnia 2020 r.
 
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Lublin, dnia 2 lutego 2021 r.