Zasady obsługi klienta

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
 
 

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.)
 

zawiadamiam, że:
 
od dnia 26 kwietnia 2021 r. obowiązują następujące zasady przyjmowania klientów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie:
 
 
1. W związku z trwającym stanem epidemii w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
Wydział ………………………………..

Dostarczenie korespondencji do Urzędu możliwe jest również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /luwwlublinie/ezd.

3. Klienci Urzędu będą przyjmowani po uprzednim umówieniu wizyty z wydziałem merytorycznym przez telefon lub poprzez internetowy system rezerwacji. 

4. Potwierdzenia profilu zaufanego można dokonać online za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl. Ponadto zachęcam do skorzystania z opcji profilu tymczasowego. Potwierdzenie profilu zaufanego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie będzie realizowane z zachowaniem zasad rezimu sanitarnego. 

5. W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu klienci powinni kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

 
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Lublin, dnia 23 kwietnia 2021 r.