Zasady obsługi klienta

OGŁOSZENIE

o zasadach wykonywania zadań przez Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
 

Na podstawie § 24 ust. 5 oraz § 24a ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) zawiadamiam, że:

od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie:

1. W związku trwającym stanem epidemii w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie od dnia 6 listopada 2020 r. proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
Wydział ………

Dostarczenie korespondencji do Urzędu możliwe jest również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /luwwlublinie/ezd.

Nieczynne będzie Biuro Podawcze w Urzędzie przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. Będzie można natomiast wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty, kierowane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, umieścić w skrzynce podawczej w holu przy wejściu do budynku przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

3. Klienci Urzędu będą przyjmowani po uprzednim umówieniu wizyty z wydziałem merytorycznym przez telefon lub poprzez internetowy system rezerwacji.

4. Potwierdzenia profilu zaufanego można dokonać online za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl. Ponadto zachęcamy do skorzystania z opcji profilu tymczasowego. Potwierdzenie profilu zaufanego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 81-74-24-100.

5. W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu i prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – klienci powinni kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.
 
 
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Lublin, dnia 4 listopada 2020 r.