Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim

 
Obsługę organizacyjno - techniczną oraz  biurową Zespołu w zakresie realizacji zadań zapewnia:
 
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-530
e-mail: sir [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim został powołany w dniu 12 czerwca 2017 r. Zarządzeniem nr 182 Wojewody Lubelskiego.
 
Do zadań Zespołu należy określenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie lubelskim poprzez przygotowanie strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w której zostaną wskazane najważniejsze zadania rozwojowe, nakreślające kierunki działań na Lubelszczyźnie.