Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ZARZĄDZENIE NR 252 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zw

ZARZĄDZENIE NR 252 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021

Zgodnie z § 4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W dniu 13 grudnia 2016 r.  Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017 - 2021, który określa:
-           grupę docelową,

Mam czas rozmawiać o teście na HIV. Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test. 
 
Informacje dotyczące kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego nr 244 z dnia 8 listopada 2018 r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

#mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą

W piątek 8 czerwca ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej

Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”

promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS. 

 

 

Zarządzenie nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021