Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Szczegółowy Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na rok 2023

W dniu 28 września 2022 r., Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026, podjął stanowisko o przyjęciu Szczegółowego Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na rok 2023.

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na Członka Komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na Członka Komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

I posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022 – 2026

W dniu 25 stycznia 2022 roku odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022 – 2026, na którym został sporządzony przez członków Zespołu - Szczegółowy Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w roku 2022.

Zarządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022 - 2026

Działania informacyjno – edukacyjne pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy że, Krajowe Centrum ds. AIDS w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. planuje przeprowadzenie kolejnej edycji działań edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.
Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z Poradni Internetowej HIV/AIDS oraz z Telefonu Zaufania HIV/ AIDS.

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na Członka Komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS

 Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na Członka Komisji konkursowej do oceny ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Strony