Zespół do spraw Tworzenia Punktów Szczepień Masowych na terenie województwa lubelskiego

Wojewoda Lubelski mając na względzie konieczność zwiększenia potencjału szczepień powszechnych przeciw Covid-19 oraz zorganizowania Punktów Szczepień Masowych na terenie województwa lubelskiego powołał Zespół do spraw Tworzenia Punktów Szczepień Masowych na terenie województwa lubelskiego.
 

 
Zespół do spraw Tworzenia Punktów Szczepień Masowych na terenie województwa lubelskiego został powołany  Zarządzeniem nr 83 Wojewody lubelskiego z dnia 31 marca 2021 r.
 
 

Do głównych zadań Zespołu należy:

  1. Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa lubelskiego, w szczególności z przedstawicielami powiatów, w zakresie tworzenia nowych punktów szczepień;
  2. Opracowanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, wykazu podmiotów prowadzących działalność leczniczą, przy których będą działały punkty szczepień masowych na terenie województwa lubelskiego oraz listy lokalizacji nowych punktów szczepień masowych, na potrzeby ich przekazania do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.