Zespół Doradczy do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na Terenie Województwa Lubelskiego

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubomelska 1/3
20-072 Lublin
pok.1015
tel. 81 74-24-214
faks 81 74-24-386
e-mail: wbzk [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Zespół  Doradczy do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na Terenie Województwa Lubelskiego został powolany Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 września 2016 r.
 
 
Do zadań Zespołu należy:
1) monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń;
2) przedstawianie propozycji zapobiegania wirusowi afrykańskiego pomoru świń i rozwiązywania problemów związanych z występowaniem tego wirusa;
3) pozyskiwanie od rolników informacji o  problemach z  kolejnymi wystąpieniami ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń