Zespół Doradczy do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Ptasiej Grypy na terenie województwa lubelskiego

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:
 
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-530
e-mail: sir [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Zespół Doradczy do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Ptasiej Grypy na terenie województwa lubelskiego został powołany Zarządzeniem Nr 253 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
 
Do zadań Zespołu należy:

1) monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z występowaniem wirusa ptasiej grypy;
2) przedstawianie propozycji zapobiegania wirusowi ptasiej grypy i rozwiązywania problemów związanych z występowaniem tego wirusa;
3) pozyskiwanie od rolników informacji o  problemach z  kolejnymi wystąpieniami ognisk wirusa ptasiej grypy.