Biuro Wojewody

Paweł Paszko

   Dyrektor Biura
   Paweł Paszko

   tel. 81 74-24-780
   e-mail:
   ppaszko [at] lublin.uw.gov.pl

 

   Zastępca dyrektora Biura
   Tomasz Sonntag

   tel. 81 74-24-780
   e-mail:
   tsonntag [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

   Zastępca dyrektora
   Biura

   Waldemar Podsiadły
   tel. 81-74-24-780
   e-mail:
  wpodsiadly [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780
faks 81 307-96-19
e-mail: bw [at] lublin.uw.gov.pl
pok. 160

 

 

Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

 

1. W zakresie obsługi prezydialnej:

 1. prowadzenie kalendarza spotkań służbowych Wojewody i Wicewojewody, dokumentowanie ich przebiegu;
 2. opracowywanie planów pracy Wojewody oraz obsługa posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;
 3. sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i postanowień podjętych przez Wojewodę lub w trakcie posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda;
 4. organizowanie uczestnictwa Wojewody w uroczystościach państwowych i obchodach świąt narodowych;
 5. zapewnianie wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę patronatów, zaproszeń i udziału w komitetach honorowych.

 

2. W zakresie mediów i komunikacji społecznej:

 1. monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz gromadzenie i analiza publikacji prasowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;
 2. prowadzenie polityki informacyjnej poprzez:

- przygotowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Wojewody,

- zapewnianie odpowiedzi na krytykę i informację prasową,

- organizowanie spotkań dziennikarzy z Wojewodą, Wicewojewodami i Dyrektorem Generalnym Urzędu oraz organizowanie konferencji prasowych;

 1. gromadzenie i przekazywanie informacji o działaniach i wynikach pracy Wojewody i Urzędu;
 2. współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu;
 3. rejestracja audiowizualna wydarzeń związanych z działalnością Wojewody oraz archiwizowanie materiałów;
 4. koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, prowadzenie rejestru wniosków kierowanych do Wojewody i Urzędu o udostępnienie takich informacji;
 5. redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, przy współpracy z wydziałami;
 6. przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji dotyczących pracy Wojewody i Urzędu.

 

3. W zakresie współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych:

 1. organizowanie i obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami i organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i związkami zawodowymi;
 2. zapewnianie obsługi organizacyjnej oficjalnych wizyt składanych przez przedstawicieli obcych państw;
 3. obsługa organizacyjna wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu;
 4. obsługa społecznych rad oraz innych podmiotów doradczych i konsultacyjnych działających przy Wojewodzie.

 

4. W pozostałym zakresie:

 1. prowadzenie spraw dotyczących nadawania orderów i odznaczeń państwowych;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez marszałka województwa lubelskiego zadania zleconego polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 3. prowadzenie spraw związanych z ponownym pochowaniem zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie, tzw. ponownym pochowaniem.

 

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 • oddział ds. obsługi prezydialnej 
  kierownik:  Marcin Jarzyna, tel. 81-74-24-775
 • oddział ds. mediów i komunikacji społecznej
  rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego: Agnieszka Strzępka, tel. 605-111-264
 • oddział ds. współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych
   kontakt: tel.: 81-74-24-780 (sekretariat BW)