Uwaga! Zmiana w obsłudze cudzoziemców

Informujemy, że od dnia 30.07.2019 r. ulegają zmianie godziny pracy oddziału ds. obsługi cudzoziemców, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II - Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, mających siedzibę przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

 

Obsługa interesantów będzie odbywała się:

 

w poniedziałki - od godz. 10.00 do godz. 16.30,

we wtorki, środy, czwartki, piątki - od godz. 8.00 do godz. 14.30.

 

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zatrudnieni na stanowisku ds. obywatelstwa polskiego i repatriacji obsługują interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 10.00 do godz. 14.00

  

Od dnia 01.08.2019 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty na stronie internetowej:

 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że nie ma już wolnych terminów, aby taki wniosek złożyć w sierpniu 2019 r. Najbliższe wolne terminy będą dostępne od września i na ten miesiąc będzie można rezerwować wizytę od dnia 1 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej.

 

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

 

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu