Akty prawne

USTAWY:

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
  • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna) (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920.)
  • Ustawa o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)
  • Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawa lustracyjna) (Dz.U. z 2020 r., poz. 2141 z późn. zm.)