Akty prawne

USTAWY:

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167)
  • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna) (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)
  • Ustawa o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.)
  • Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawa lustracyjna) (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186)