Akty prawne

USTAWY:

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
  • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna) (Dz.U. z 2022 r., poz. 1110)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526)
  • Ustawa o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547)
  • Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawa lustracyjna) (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.)