Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

Jak przystąpić do Programu

 1. Zastanów się, jakiego rodzaju zniżki, rabaty, preferencje może zaoferować  Twoja instytucja lub firma rodzinom wielodzietnym. Ważne jest, aby nie były to te same ulgi, które są ogólnodostępne
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy
 3. Wypełnij formularz i wyślij na adres: kdr [at] lublin.uw.gov.pl
 4. Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki umowy.
 5.  Wojewoda Lubelski podpisze z Twoją firmą lub instytucją umowę w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 
Zawierając umowę z Partnerem Wojewoda Lubelski bierze pod uwagę w szczególności:

 1. potencjał podmiotu do przyznania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych w odniesieniu do uwarunkowań branży, w której działa ten podmiot, w tym liczbę podmiotów działających w tej branży oraz uzyskiwane przez nie marże, oraz zakres prowadzonej przez ten podmiot działalności;
 2. uprawnienia przyznawane na rzecz członków rodzin wielodzietnych w zakresie podstawowej działalności podmiotu;
 3. przewidywany wpływ przyznawanych uprawnień na sytuację ekonomiczną rodzin wielodzietnych;
 4.  gwarancję preferencyjnego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności oferowanych przez ten podmiot.

 
Uwaga: W przypadku gdy chęć przystąpienia do Programu wyrazi przed Wojewodą podmiot strategiczny (tj. zwykle o zasięgu ogólnopolskim), Wojewoda zawiadomi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który może zastrzec sobie prawo do zawarcia z tym podmiotem umowy o przystąpieniu do Programu.
 
Korzyści dla partnerów Programu:

 1. zyskacie Państwo miano Instytucji Przyjaznej Rodzinie. Tym samym będziecie Państwo mogli używać w materiałach informacyjnych i reklamowych znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,  szczycąc się prorodzinną marką,
 2. będziecie Państwo współtworzyć pierwszy ogólnopolski program skierowany do dużych rodzin,
 3. zwiększy się rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą Państwa firmy lub instytucji.

 
Po podpisaniu umowy z Wojewodą:

 1. Otrzymacie Państwo, w celach marketingowych materiały promocyjne: logo programu oraz naklejki „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 2. Logo Państwa firmy lub instytucji oraz wykaz uprawnień zaoferowanych rodzinom wielodzietnym zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 
Chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie Karty Dużej Rodziny:

 1. Wejdź na stronę internetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.rodzina.gov.pl
 2. Wyślij zapytanie na adres kdr [at] lublin.uw.gov.pl
 3. Skontaktuj się telefonicznie z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 • Magdalena Przytuła: tel. 81 74 24 148
 • Renata Rojek: tel. 81 74 24 405%20ewa.kidyba [at] mpips.gov.pl ( )